ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย  42000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
huafai@loei1.go.th

โรงเรียนบ้านหัวฝาย


Comments